Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (HMJ MPI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.

Pengurus Harian

Ketua : Maulana Muhammad Habibi
Wakil Ketua: M. Ridho Arifin
Sekretaris: Ria Risqa Choiria
Bendahara: Fatin Nur Syafika

Devisi Pendidikan

M. Saharul Adha Alfani (Co)
Haniatul Khoiriyah
Ianatut Tazkiyah
Erna Wati
Muhammad Arya Ardhana
Asnan Khomis AR
Ihsan Zikri Ulfandi

Devisi Keagamaan

Intan Bela Maulida (Co)
Elisa Tarwiyatin
Muhammad Fajar Fatihatur
Muhammad Kholil Amin
Khoirun Nisa'
Amiga Putri Minanda
Arjun Najah

Devisi Jarkom

Muhammad Alfan Taufiq (Co)
Achmad  Riza Fauzi
Fajar Wahid Rifai
Reni Azhari
Sanius Naini
Bella Silvia Woroningrum
Muhammad Dimas Khaidar

Devisi PSDM

Rikha Fitri Asiyah (Co)
Ayatullah Ruhullah
Mohammad Roihan
Nurusshofiyatul Ula
Mochammad Ghivar Rizal A.
Okik Mahhendra
Fitri Marwatul A'la